Общи условия и защита на лични данни

Общи условия и защита на лични данни

Чл. 1 Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно, които фирма „Кехлибари” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. Иван Драсов 16, вх.А, вписана в Търговския регитър към Агенция по вписванията с ЕИК 206829465, телефон за контакт + 359 888 401 901 / email: info@kehlibari.com, наричана по-долу Продавач, която предоставя стоки и услуги на Потребителите, чрез интернет магазина www.kehlibari.com.

Дефиниции:

Чл.2 Потребител/клиент е всяко физическо или юридическо лице, което използва Платформата, по какъвто и да е начин, включително когато разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея

Чл.3 Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия  на Kehlibari.com

Чл.4 Продавач- кехлибари е търговец, който предлага стоки за продажба на платформата на www.kehlibari.com

Чл.5 Платформа е домейнът Kehlibari.com,  интернет сайта www.kehlibari.com, както и цялата организация на работа, която се осъществява по електронен път.

Чл.6 Акаунт – раздел от Платформата, който е  формиран от имейл адрес и парола, съдържа информация относно клиента и някои от действията му, като поръчки и др.

Чл.7 Поръчка – електронен документ, чрез който Клиентът заявява на Кехлибари, през Платформата, за желанието си за купуване на Стоки и Услуги от Платформата.

Чл.8 Продукт(-и)и Услуга(-и) – всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

Чл.9 Договор – сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

Чл. 10 Бисквитки/Cookies – информация, която се изпраща от уеб сайтовете и се съхранява в браузър или мобилно приложение на Потребите, които се използват за достъп до интернет.

Чл. 11

Общи положения

Чл.12 За да използва услугите на kehlibari.com, всеки Потребител може да извърши регистрация в Сайта на kehlibari.com или да ползва услуга, предоставена чрез Сайта, без да бъде регистриран, с което се счита, че изцяло се съглясява и приема настоящите Общи условия.

Чл.13 При използване на платформата на Кехлибари, Потребителите автоматично заявяват, че са запознати с условията за използването на платформата.

Чл.14 Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Кехлибари, като влизат в сила от тяхното публикуване на платформата на kehlibari.com.

Чл.15 В случай на неделствителност на някоя от разпоредбите в Общите условия на Платформата на Кехлибари, то това не води до недействителност на останaлите разпоредби.

Чл.16 Всички продукти на платформата на Кехлибари се продават до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

Чл.17 Продавачът прави уточнение, че изображенията на продуктите имат насочващ характер, като са възможни различия по отношение на цветове, нюанси, форми и размери, поради естеството на кехлибара.

Представяне на стоки в сайта

Чл.18 (1) Всеки продукт на електронната платформа на Kehlibari.com е посочен със съответната цена, като към всеки артикул е приложено и описание.

Чл.18 (2) Поради естеството на кехлибара като камък, Продавачът не носи отговорност за неточности в нюансите и цветовете, тяхната големина и форма, като при необходимост се дават допълнителни указания към продажбата на стоката.

Чл.19 Всички цени в сайта са в Български лев с включен ДДС, когато такъв се дължи.

Чл.20 (1) Описанието, характеристиките и цените на продуктите могат да бъдат променяни по всяко време от Продавача.

Чл.20 (2) Продавача си запазва правото да актуализира информация за продукти и цени по всяко време, като при вече извършена покупка, се запазва цената, която е била актуална към момента на извършване на покупката.

Отговорности на продавача и купувача

Чл.21 Кехлибари отговаря за приемането, обработката и изпращането на стоката на купувача чрез куриерските фирми, с които има сключен договор. Кехлибари не носи отговорност за закъсняло предаване на стоката, както и за некоректно или непълно подадени заявки.

Чл.22 Отговорност на купувача е да заплати цената на заявената от него стока, както и всички транспортни разходи.

Заявки

Чл.22 (1) Заявки на Платформата на Продавача може да прави всяко дееспособно лице физическо или юридическо лице.

Чл.22 (2) Заявката се счита за подадена, в момента на постъпване в електронната система на Продавача, при условие, че съдържа изявление за посочената стока и приемане на обявената цена.

Чл.23 (1) Не се приемат заявки за стоки, които са изчерпани и това е оповестено в сайта, както и заявки извършени от малолетни или непълнолетни лица.

Чл.23 (2) Не се приемат зaявки, за които за доставка са посочени несъществуващи адреси.

Поръчка

Чл. 24 Потребител може да направи Поръчка на Платформата на Кехлибари, като добави продукт в количката, следвайки стъпките указани на Платформата, като изпрати и завърши поръчката.

Чл. 25 (1) Всеки добавен в количката продукт може да бъде закупен, ако е наличен.

Чл. 25 (2) Единствено и само добавен продукт в количката не се счита за поръчка, тъй като поръчката не е завършена, което не води до автоматичното запазване на продукта.

Чл. 26 (1) Поръчката се счита за направена, когато е завършена покупката в сайта на kehlibari.com.

Чл. 26 (2) Продавачът си запазва правото да се обади по телефон или e-mail, за да потвърди поръчката. В случай, че това не е извършено, поръчката се счита за завършена и приета.

Чл. 27 Отказ от поръчка се приема в рамките на същия работен ден, в който е извършена заявката.

Чл. 28 Продавачът може да потвърди или откаже изпълнение на поръчката в зависимост от наличните количества от съответния продукт/стока.

Чл. 29 Всяка поръчка се обработва и изпраща в рамките на 24 до 48 часа в работни дни. Поръчки, които са направени след 13.0 часа, се обработват на следващия ден.  Поръчки, които са направени в почивни дни се обработват в първия работен ден.

Чл. 29 (1) Потребителят се задължава всички предоставени данни относно Поръчката да бъдат верни и точни към датата на изпращането на поръчката.

Чл. 29 (2)Потребителят дава разрешение на Продавача да предостави тези данни на съответните регистрирани куриерски фирми за доставка на стоката.

Чл. 29 (3) Потребителят разрешава на Продавача да се свърже с него, по всякакъв начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

Чл. 30 Продавачът има право да анулира или откаже да изпълни поръчка от Потребителя. При анулиране на поръчка никоя от страните няма право да търси обезщетения при следните случаи- направен банков превод, за който няма постъпили парични средства по сметката на Продавача; предоставени непълни или грешни данни на Потребителя.

Чл. 31 Всички транспортни разходи са за сметка на Потребителя, включително и по връщане на продукта/услугата, в случаи на отказ, рекламации и други случаи.

Чл. 32 Потребителя може да върне продуктите на адрес: град Варна, ул. Иван Драсов 16-А, Кехлибари ЕООД.

Чл. 33 Продавачът се задължава да възстанови платената цена по договора за продажба от който Потребителят се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване. Сумата може да бъде възстановена по банков път или с наложен платеж.

Доставка на стоки

Чл. 34 (1) Доставките на Продавача се извършват с куриерска фирма, с възможност за получаване до офис на куриерската фирма или до адрес на получателя.

Чл. 34 (2)  Доставки се извършват единствено след издаване на съответния данъчен документ.

Чл. 34 (3) Доставките се заплащат по банков път или чрез наложен платеж, който се заплаща на куриерската фирма, при получаване на стоката.

Чл. 35 (1) Доставки не се извършват в почивни дни, официални празници или на несъществуващи адреси.

Чл. 35 (2) В случай на невярно попълнени данни от страна на потребителите, Продавачът не носи отговорност относно доставката на стоката..

Чл. 36 Всеки Потребител може да види цената на доставката, в случаите при които има такава, когато добави продукт в количката и премине към „Поръчка”.

Поверителност

Чл. 37 Потребителите, които са предоставили своите лични данни на Продавача се съгласяват, че те могат да бъдат използвани от Продавача, за поддържане на акаунта, изпращане на продукта, изпращане на имейли, периодични уведомления, пазарни проучвания, наблюдаване на потребителско поведение.

Чл. 38 С предоставянето на свои лични данни на Продавача, Потребителите се съгласяват, с тях да се свързват Продавача и трети лица, като куриерски фирми, доставчици на маркетинг услуги и други.

Чл. 39 (1) С предоставянето на своите лични данни Потребителите, дават своето съгласие личните им данни да бъдат включени в базата данни на Продавача.

Чл. 39 (2) Потребителите дават своето изрично съгласие тези данни да бъдат използвани, съхранявани и обработвани съгласно целите упоменати в Общите условия на Продавача.

Сключване на договор

Чл. 40 В случаите, при които Потребителят заяви желанието си да закупи продукт от платформата на Продавача, той прави поръчка по електронен път, със или без направена регистрация.

Чл. 41 Продавачът има право да не достави стоката/продукта в случай, че тя е изчерпана или има недостатъчно количество, за което Потребителя се уведомява по имеил или телефон

Чл. 42 Договорът за покупо-продажба от разстояние между Потребителя и Продавача се смята за сключен към момента на получаването на стоката/продукта от Потребителя.

Плащане- фактуриране

Чл. 43 Всички цени на платформата на Продавача са обявени в лева, това са крайни цени с включен ДДС, когато такъв се дължи, както и всички други данъци и такси действащи в българското законодателство.

Чл. 44 (1)При необходимост от издаване на фактура, Потребителят следва да предостави необходимата информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 44 (2) Продавачът издава фактури за поръчаните стоки/услуги, въз основа на предоставената от Потребителя информация.

Чл. 44 (3) Потребителят е съгласен да получи фактурата по имеил, или чрез съответната куриерска фирма

Политика за онлайн продажба

Чл. 45 Всеки Потребител може да осъществи връзка с Продавача, на посочените координати на Платформата в раздел Контакти.

Чл. 46 Продавача си запазва правото по всяко време да публикува реклами на Платформата на Кехлибари за предлаганите от него или други търговци услуги/продукти.

Чл. 47 Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС, когато такъв се дължи и всички други изисквани по закон данъци или такси.

Чл. 48 Всички транспортни разходи са за сметка на Потребителя.

Чл. 49 (1) Всички изображения на Платформата на Продавача имат за цел да дадат известна представа за продукта, а не да представят точно продукта, което е невъзможно относно кехлибара.

Чл. 49 (2) Продавача не носи отговорност за подобни несъответствия.

Чл. 50 (1) Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Потребителя за това.

Чл. 50 (2) Продавача носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Право на интелектуална собственост

Чл. 51 Съдържанието, текстовете, логото, всички снимки, както всяка информация качена на Платформата на kehlibari.com са собственост на Продавача.

Чл. 52 Продавача си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по какъвто и да е начин с Платформата на Кехлибари независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл. 53 (1)  Потребителите нямат право да копират, разпространяват, публикуват или променят по какъвто и да е начин съдържанието на Платформата, дори и да имат сключен договор за покупо-продажба.

Чл. 53 (2) Потребителите нямат право по никакъв начин да изменят съдържание или публикация, освен с изричното съгласие на Продавача.

Чл. 54 Потребителите могат да копират, използват и прехвърлят съдържанието на Платформата, само когато това е с нетърговска цел, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

Чл. 55 (1) Потребителите могат да използват съдържанието на Платформата на Продавача с търговска цел, единствено когато са получили писмено съгласие на Продавача където се упоменава срокът за който може да се използва и степента до която може да се използва.

Чл. 55 (2) Всяко последващо и различно използване на съдържанието се счита за нарушаване на интелектуалната собственост на Продавача.

Чл. 56 Изпращането от Продавача до Потребител съдържание или части от него не се считат за съгласие от Продавача за използване на съдържанието от Потребителя, за цели различни от личните му нужди, независимо от средствата за комуникация с Продавача.

Чл. 57 Всяка употреба на Съдържанието на Продавача е забранена за други цели, освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Продавача.

Право на отказ на стоката

Чл. 58 (1) Всеки потребител има право да се откаже от стоката в срок от 14 дни, считано от датата на нейното получаване, при условие, че стоката не е употребявана, носена или надраскана, запазени са първоначалния вид и опаковка. Заплатената сума може да бъде възстановена с наложен платеж или по банков път.

Чл. 58 (2) На право на отказ не подлежи насипния кехлибар и  кехлибара на прах.

Чл. 59 (1) За да се откаже от договора за услуга, Потребителят следва да се идентифицира пред Продавача за своите имена, адрес, телефон, както и с решението си, да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например: писмо по имеил, изпратено по поща, или донесено лично в офиса на Продавача).

Чл. 59 (2) Потребителят може да използва и формуляр, който му е предложен от Продавача, приложен по-долу, който не е задължителен.

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

До …………………….………………

/името на търговеца/

…………………………………………

/адрес, ЕИК/

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

…………………………………………………………………………………………………………. /описание на продукта/

Стоката е поръчана на ………….………………………………………………………………………………………………….….

Стоката е получена на ……………..……………… /посочва се датата на получаване от потребителя/

…………………………………………………………………………………………………………./Име на потребителя/

Гр./с………………………………………………………………………………………………..   /Адрес на потребителя/

……………….                                                                                                                         ………………………….

/Дата/                                                                                                                      /Подпис на потребителя/

Чл. 60 (1) Стоките се връщат с куриерска фирма с договорено условие с право на отваряне.

Чл. 60 (2) Всички куриерски разноски за получаване и връщане на стоката и в двете посоки, са за сметка на потребителя/купувача.

Право на замяна на стока

Чл. 61 (1) Стоката може да бъде заменена с друга, като в случай на разлики в цената, то те следва да се коригират.

Чл. 61 (2) Всички разноски по транспортните разходи, относно доставката на стоката остават за сметка на Потребителя.

Рекламации

Чл. 62 Рекламации се приемат в случаи на липси, дефекти, несъответствие на размери и форми, повреда при транспортиране, неспазване на уговорения срок на доставка.

Чл. 63 (1) Рекламации се приемат до 7 (седем) работни дни от получаването на стоката, при условие, че са спазени изискванията на Продавача, както и всички законови и нормативни уредби.

Чл. 63 (2) Транспортните разходи относно достaвка остават за сметка на потребителя/купувача.

Чл. 64 (1) Всички пратки на Кехлибари се изпращат с допълнителна опция- право на отваряне.

Чл. 64 (2) При констатирани нарушения на стоките, липси, дефекти или други несъответствия, всеки получател следва да върне стоката, още при нейното отваряне, в момента на получаване от куриерска фирма.

Чл. 64 (3) При наличие на скъсани или повредени опаковъчни материали от куриерската фирма, рекламацията се предявява незабавно.

Чл. 64 (4) При условие, че е получен повреден, надраскан или счупен продукт от куриерската фирма, рекламация в последствие не може да бъде приета.

Отговорност

Чл. 65 Продавачът не носи отговорност за каквито и да било вреди претърпени от Потребителя/Купувача в случай на отказ от договор, рекламации и други обстоятелства.

Защита на личните данни

Чл. 66 „Кехлибари” ЕООД с ЕИК 206829465, притежава необходимите документи за обработка на лични данни

Чл. 67 (1) Чрез извършване на покупка или чрез създаване на регистрация, акаунт или поръчка, всеки Потребител декларира и приема безусловно, че неговите лични данни могат да бъдат обработвани от Продавача.

Чл. 67 (2) Предоставяната информация от Потребителите включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, както и всяка друга информация, която Потребителите предоставят доброволно при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез сайта на www.kehlibari.com.

Чл. 67 (3) Потребителят дава своето недвусмислено съгласие тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработвани за целите описани в настоящите Общи условия.

Чл. 67 (4) Личните данни на Потребителите могат да бъдат използвани за изпращане на съобщения по електронната поща или за телефонни разговори относно потвърждаване на поръчка или уточнения относно цветове и размери, предложения, жалби, гаранционни въпроси.

Чл. 67 (5) Възможно е Продавача да изпраща специални предложения по предоставената електронната поща от Потребителите относно текстови съобщения, препоръчани продукти, персонализирани оферти.

Чл. 67 (6) При липса на такова изрично съгласие, Продавачът, няма право и не обработва данните на физическо или юридическо лице.

Чл. 68 (1) Продавачът има право да събира и обработва лични данни при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Чл. 68(2) Личните данни, които предоставят Потребителите се администрират от Продавача, който носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон.

Чл. 68 (3) Продавачът съхранява личните данни на Потребителите за срок според изискванията на закона (закона за счетоводството).

Чл. 68 (4) С приемане на настоящите Общи условия Потребителя се съгласява личните му данни да бъдат използвани за целите на директния маркетинг на www.kehlibari.com, за което Потребителя има право да възрази и да заяви отказ за получаване на промоции, реклами и услуги, като изпрати писмено съобщение на info@kehlibari.com.

Чл. 69 Всеки Потребител с настоящите Общи условия, се счита за уведомен, че са му гарантирани правата, предвидени в българското законодателство, като право да променя личните си данни, право на информираност, на възражения, да се обърне към съда, в случай на нарушения.

Чл. 70 Всяко физическо/юридическо лице има право по всяко време на достъп до отнасящи се до него лични данни, посредством подаване на писмено заявление за това, както и да изиска/поиска/желае  личните му данни да бъдат заличени или блокирани от Продавача, ако те не отговарят на изискванията на ЗЗЛД.

Чл. 71 (1) Всеки Потребител може да упражни правото си да промени личните си данни като подаде писмена молба до Продавача, с дата и подпис.

Чл. 71 (2) Това свое право всеки Потребител може да упражни, чрез подаване на писмено искане и го изпрати на адрес: град Варна, ул. Иван Драсов 16, вх.А, ет.5, тази промяна може да включва актуализиране, поправка, изтриване и други.

Чл. 72 Потребителите се съгласяват и разрешават на Продавача да предоставя личните им данни на куриерските фирми за доставка.

Чл. 73 В случаите на изрично отправено искане от полиция, съдебни институции или други държавни органи, Личните данни на Потребителя могат да бъдат предоставени в рамките на законовите разпоредби.

Чл. 74 Продавачът се задължава да защитава и отговаря за информацията относно личните данни на Потребителите, освен в случаи на злоупотреби от трети лица или непреодолима сила.

Чл. 75 (1) Възможно е на сайта на Продавача да бъдат предоставени линкове и банери към сайтове на трети лица.

Чл. 75 (2) Възможно е тези сайтове да изглеждат или наподобяват сайта на Продавача, но те всъщност се предоставят от трети лица, върху които Продавача, няма контрол и не носи отговорност, за случаите при които Вие като Потребители може да предоставите лична информация на тези сайтове.

Чл. 76 Продавачът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове и на IP адреса на Потребителя на сървъра на https://superhosting.bg и в хостинг акаунта при тях.

Чл. 77 (1) Продавача полага добросъвестно грижа за опазване на личните данни на  потребителите от неоторизиран достъп от трети лица, включително чрез разумна степен на електронна защита и чрез прилагане на работни процедури и правила за достъп на персонала до лични данни на потребителите, тяхното обработване и съхранение.

Чл. 77 (2) В случай на установен неоторизиран достъп до личните им данни Продавача се задължава да уведоми своевременно потребителите, както и комисията за защита на лични данни.

Чл. 78 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, личните му данни да бъдат обработвани за целите на настоящия договор, както и за целите на директния маркетинг на Продавача.

Чл. 78 (2) Потребителят има право да заяви отказ за получаване на информация за промоции, реклами и услуги, като изпрати писмено съобщение за това на info@kehlibari.com.

Използване на Бисквитки/Cookies

Чл. 79 (1) Бисквитките са информация, която се изпраща от уеб сайтовете и се съхранява във браузъра или мобилно приложени на Потребителя, които се използват за достъп до интернет.

Чл. 79(2) Бисквитките не съдържат вируси, софтуерни програми, както и нямат достъп до хардуера на Потребителя

Чл. 79(3) Бисквитките са пасивни, те се инстарират, посредством информация изпратена от сървъра на дадена уеб страница към браузъра.

Чл. 79 (4)Бисквитките правят възможно представянето на продуктите на Кехлибари по определен начин на Потребителя, както и разпознаване устройството на Потребителя. За някои от предоставените услуги в сайта е необходимо да се използват бисквитки, за съхранение на настройки и идентификатори.

Чл. 80 (1) Продавачът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата. Такива случаи са: съхранение на настройки на услугата, запазване на критерии за търсене, автоматичен вход, статистика, Cookies за управление на банер системата.

Чл 80 (2) Всеки Потребител може да промени достъпа на всички бисквитки/ cookies, тъй като браузърите са различни, всеки Потребител, за повече информация може да се обърне към меню „Помощ” на своя Браузър.

Чл. 80 (3) В случай, че Потребителят отхвърли всички модули на бисквитките/cookies е възможно да не може да използвате сайта на Продавача или той да не функционира напълно.

Чл. 81 Продавача, прилага стриктна политика във връзка с новите изисквания на ЕС. Бисквитките могат да се използват настройки на езика на сайта, автоматично влизане в акаунта, защита на сигурността, управление на навигацията, бързи линкове за търсене, за рекламна дейност, георграфско насочване, бисквитки на рекламодатели.

Чл 82 (1) На страницата на Продавача  се използват два вида бисквитки- фиксирани и на потребителска сесия.

Чл. 82 (2) Бисквитките на потребителска сесия остават в устройството на Потребителя до края на потребителската му сесия или до затваряне на приложението (уеб браузъра), това са т.н. временни файлове.

Чл. 82 (3) Фиксираните бисквитки, това са файлове които остват на устройството на Потребителя докато бъдат ръчно изтрити от него или за период който е параметриран от бисквитките.

Чл. 83 (1) Продавачът използва Бисквитки на трети страни, за събиране на статистически и  потребителски данни- Google Analytics за статистически цели. Информация за употребата на Cookies от тяхна страна може да намерите в техния сайт aboutcookies.org, Продавачът не съхранява в Cookies лична информация.

Чл 83 (2) Бисквитките на трети старни не са под контрол на продавача, те се определят от доставчици като Facebook, Twitter и други.

Чл. 84 (1) По всяко време Потребителя има възможност да промени настройките на своя браузър: да приема всички Cookies, да Ви пита изрично за всякo Cookie или да забраните изцяло получаването на Cookies. Информация за настройките на Вашия брaузър може да намерите в неговата документация. Повече за това може да научите на aboutcookies.org.

Чл. 84 (2) Поради това че за нормалното функциониране на сайта на Продавача са необходими Cookies, тяхното изключване може да доведе до невъзможност да ползвате част от фунцкционалностите на сайта на Продавача.

Чл. 85 За да изтрие или забрани получаването на бисквитки от конкретен или от всички сайтове, всеки Потребител може да използва настройките на своя браузър, повече информация за това може да се намери в настройките на приложението (на уеб-браузъра), както и на страницата на aboutcookies.org.

Чл. 86 (1) Бисквитките не идентифицират личността на Потребителя и не изискват информация с личен характер.

Чл. 86 (2) При употребата на бисквитки, събраните лични данни са криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях, те могат да бъдат използвани само за улесняване употребата на Потребителя.

Чл. 87 (1) Бисквитките не се състоят от части или кодове, като не могат да се изпълняват самостоятелно, не могат да бъдат копирани или дублирани в други сайтове. Чл. 87 (2) Бисквитките не са и не могат да бъдат считани за вируси

Чл. 87(3) Възможно е по време на постоянното изпращане на информация между браузъра и уеб сайта, се намеси неуторизирано лице, то тогава информацията съдържаща се в бисквитките може да бъде прихваната. Това може да се случи, в случаите при които се използва некриптирана мрежа (незащитена с парола безжична мрежа).

Чл. 88 Бисквитките са важни за ефективното функциониране на сайтовете в интернет, като спомагат за изготвянето на определен модел на предпочитания и интереси на Потребителите. Несъгласието с използването на Бисквитките може да направи сайта на Продавача, невъзможен за използване

Чл. 89 (1) Всеки Потребител може да промени настройките на Бисквитките във своя браузър, които по принцип се намират във браузъра на „Опции” или на „Предпочитани”. За повече информация може да използвате линковете:

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Safari

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Internet Explorer

http://www.youronlinechoices.com/bg/– За настройка на бисквитките от трети лица.

Чл. 89 (2)За повече информация относно употребата на бисквитките, може да се използват следните линкове:

http://www.youronlinechoices.com/bg/
All About Cookies

Microsoft Cookies guide

Други 

Чл. 90 Продавача може да актуализира настоящите Общи условия по всяко време, като с тяхното публикуване на платформата на Kehlibari.com, Потребителят се счита за автоматично уведомен за измененията, без да е необходимо предварително уведомление и предупреждение

Чл. 91 Всички Потребители са съгласни и се задължават да спазват настоящите Общи условия както и приложимото законодателство на Република България.

Чл. 92 С приемане на Общите условия, Потребителите се съгласяват, че Продавача може да изпраща на Потребителя съобщения, след регистрация в сайта, след направена заявка, както и съобщения, свързани с нови услуги, промоции, или с промени в условията и начините за доставка, както и други съобщения и каквато и да е друга информация, публикувана на платформата на Продавача.

Чл. 93 Всеки Потребител може да отправя въпроси, запитвания или консултации онлайн, през Платформата на Продавача, на имеил info@kehlibari.com, фейсбук страницата или на телефон + 359 888401901, от понеделник до петък, в рамките на работното време от 9.00 до 17.00 часа.

Чл. 94 (1) Потребителите се задължават да не публикуват коментари с нецензурно съдържание или такива, които подтикват към насилие, религиозна нетърпимост, порнографско съдържание или други, на Платформата на Продавача, които уронват престижа на Продавача.

Чл. 94 (2) При публикуване на коментар, Потребителите потвърждават, че са запознати с Общите условия на Продавача, които се задължават да спазват.

Чл. 95 (1) Продавача не носи отговорност за недобросъвестни нецензурни коментари, за тяхната истинност и съдържание, публикувани от Потребители на платформата на Продавача.

Чл. 95 (2) Продавачът не носи отговорност за истиноста и съдържанието за коментари публикувани от Потребители на платформата на www.kehlibari.com.

Чл. 96 Продавачът има право по всяко време да променя информацията в сайта.

Чл. 97 Продавача не носи отговорност за вреди причинени в резултат от посещението на сайта.

Чл. 98 С подаване на заявката за покупка на стоки, както и при използване на сайта на Продавача, Потребителите автоматично декларират, че се съгласяват с тези Общи условия.

Чл. 99 (1) Продавача не носи отговорност за неточности в цветове и форми на кехлибара.

Чл. 99 (2) На Платформата на Продавача, всички продуктите са показани и описани максимално точно, но поради спецификите на кехлибара, както и в зависимост от настройките на компютъра на Потребителя, е възможно да има разлики в нюансите и формите на кехлибара.

Чл. 100 Информацията посочена в сайта е предназначена единствено за лично ползване, без право на копиране на снимки и продукти.

Чл. 101 Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители от тяхното публикуване на платформата на Кехлибари.

Чл. 102 За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България и надлежния български съд..

Чл. 103 Настоящите общи условия утвърждават покупо-продажбата по електронен път, от разстояние, съгласно закона за Защита на потребителите между Кехлибари ЕООД (седалище гр. Варна, ул. Иван Драсов 16-А, вписан в Търговския регистър към агенция по вписванията с ЕИК 206829465), който е собственик на електронния магазин www.kehlibari.com и лицето, което се е съгласило с тези общи условия наречено Потребител, във връзка с подаването на заявка за закупуване на стоки от електронния магазин на kehlibari.com, които служат за конкретизиране на отношенията между kehlibari.com и потребителите, които разглеждат и купуват стоки от този сайт.

Чл. 104 Потребителят се съгласява с Общите условия на Продавача. С натискане на всеки бутон, клик, обект, линк на платформата на Продавача, както и с линка на настоящите Общи условия Потребителят се счита, че е запознат с Общите условия, че ги приема и че се задължава да ги спазва.

Чл. 105 (1) При възникването на спор относно покупка на услуга, Потребителят може да се обърне към:

Чл. 105 (2) Комисията за защита на потребителите: адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18, тел: 0700 111 22 , Уеб сайт: www.kzp.bg

Чл. 105 (3) Комисия за защита на личните данни (КЗЛД): адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518, Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Чл. 106 Координатите на Продавача са следните: адрес Варна 9000, ул. Иван Драсов 16, вх. А, ет.5, ап.22; Тел. + 359 888 401 901/ email: info@kehlibari.com

Този сайт използва Бисквитки/Cookies. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. Повече информация!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close