Политика за поверителност

Политика за поверителност

Кехлибари отдава голямо значение и зачита неприкосновеността и ненамесата в личния живот на своите Потребители. Политиката за поверителност на Кехлибари е съобразена с изискванията на Закона за защита на лични данни, Общия регламент 2016/670 , известен като GDPR  и Закона за електронната търговия.

Всеки потребител, преди да използва услугите на сайта или да поръча продукт, следва да прочете Общите условия на kehlibari.com, както и политиката за поверителност. В случай, че Потребител не е съгласен с политиката за поверителност или с Общите условия на сайта на kehlibari.com, то той следва да не използва услугите/продуктите на сайта на kehlibari.com.

Политиката за поверителност се отнася за уеб страницата, блога и мобилното приложение на сайта на kehlibari.com, обслужвана от „Кехлибарен дом” ЕООД, със седалище и адрес на управление в град Варна, ул. Иван Драсов 16-А, наричана по долу Кехлибари.

Възможно е Кехлибари да актуализира и изменя настоящата Политика за поверителност. При изменения в Политиката за поверителност на Кехлибари, новите изменения, следва да бъдат публикувани на сайта на Кехлибари, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на политиката за защита на лични данни.

Необходими лични данни.

Информацията, която Кехлибари може да събира включва: информация идентифицираща потребителя като: имена, телефон, електронна поща, адрес/и, както и всяка друга информация, която е необходима във връзка с извършването на услугата, като история на плащания, пазаруване, поръчки.

Данните предоставени от Потребителите се използват от Кехлибари за обработка, изпълнение и доставка на направените поръчки. Кехлибари се отнася отговорно към опазването на личните данни на своите Потребители.

Всеки Пoтребител, в момента на предоставянето на тази информация се съгласява, тя да бъде използвана от Кехлибари. Всички лични данни на страницата на Kehlibari.com са доброволно предоставени от Потребителите. Кехлибари не желае да събира или обработва данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години

Използване на лични данни.

Личните данни предоставени от Потребителите се използват, за да се обработват поръчките, връщане на продукти, анулиране на поръчки, промени на поръчки, изпращане на известие относно статуса на поръчките, както и при възникване на проблеми свързани с доставката. Обработването на лични данни се извършва съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Възможно е да бъде проведено пазарно проучване или да бъдете помолени да попълните анкета. В тези случаи Кехлибари се грижат Вашите права да останат незасегнати.

Възможно е да бъде предоставена информация на трети лица. Такива случаи могат да бъдат опити за измами и злоупотреби, при което информация е възможно да бъде предоставена на компетентните публични органи.

Срок за съхранение на лични данни

Всички лични данни се съхраняват докато Потребителят има активна регистрация на платформата на Кехлибари. Всеки Потребител, може да поиска от Кехлибари неговият акаунт да бъде закрит, или част от информацията да бъде изтрита. Възможно е Кехлибари да запазят опредена информация, дори и след закриване на акаунта на Потребителя, в случаите при които приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

В случай, че Потребителят закрие своя профил/регистрация, личните данни следва да бъдат автоматично изтрити от системата.

При изпълнен договор или завършена поръчка, Кехлибари съхраняват всички лични данни на Потребителите на основание чл. 6, ал. 1 (а); (б) от GDPR до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството 10-годишен срок.

Предоставяне  на личните данни.

Информацията предоставена на платформата на Кехлибари не се предоставя на трети лица, като и не се използва повторно за цели, несъвместими с първоначалните, с изключение на предвидените от закона случаи като:

  • счетоводителя на Кехлибари;
  • куриерската фирма, с която Ви доставяме услуга/покупка
  • обработване на плащането от доставчик на платежни услуги -банка, ePay, PayPal, ,
  • застрахователни компании;
  • доставчици на IT услуги;

По закон кехлибари са задължени, въз основа на отправено официално искане, да предостави и информация на публични органи. За целите на статистиката е възможно да бъде предоставена обобщена нелична информация на трети страни, която по никакъв начин не идентифицира Потребителите като такива. Достъпът до личните данни на Потребителите се осъществява съгласно закона за защитата на личните данните и поверителността на информацията.

Как се защитава сигурността на Вашите лични данни.

Информация относно личните данни на Потребителите на Кехлибари се съхранява единствено с цел предоставяне на продуктите предлагани от Кехлибари. Предоставената информация не се използва за цели несъвместими с първоначалните. Всички данни  на Потребителите се съхраняват на технически средства с ограничен достъп, според изискванията на закона. Кехлибари съхраняват Вашия IP адрес, както и Вашите имена, адрес, електронен адрес и данни свързани с плащане по банков път.

Личните данни на Потребителите се съхраняват на сигурни сървъри, като Кехлибари гарантира съхранение на резервни копия и криптирана връзка. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки всички предприети мерки от Кехлибари за сигурност и конфиденциалност, съществува риск неупълномощени лица да получат достъп до личните данни на Потребителите.  Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. За тази уязвимост на системата, Кехлибари не може да поеме отговорност.

Вашите права

Всеки Потребител може да отправи писмено запитване на kehlibari@mail.bg, относно неговите лични данни, които се съхраняват, както и право на коригиране, изтриване, ограничаване на обработката, преносимост на данни,  възражение или оттегляне на съгласие по отношение на обработване на  личните данни.

В случай на съмнение, че по някакъв начин, Вашите права са нарушени, винаги може да се обърнете към компетентния административен орган- Комисията за защита на лични данни.

За въпроси свързани с политиката за защита на лични данни можете по всяко време да се свържете с длъжностното лице по защита на лични данни на Кехлибари, като изпратите своето искане на посочените координати: Адрес, град Варна, ул. Иван Драсов 16-А, Електронна поща kehlibari@mail.bg

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за защита на лични данни, на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2,  Електронна поща: kzld@cpdp.bg тел. 02/91-53-518, Интернет страница https://www.cpdp.bg/

Този сайт използва Бисквитки/Cookies. Чрез посещението си, Вие приемате използването на бисквитки. Повече информация!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close